Παρουσίαση Προγράμματος

#Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την οπτικοακουστική μετάφραση και τις σύγχρονες πρακτικές που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στον υποτιτλισμό οπτικοακουστικού υλικού (μαγνητοσκοπημένες ομιλίες, κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, βίντεο, ειδήσεις, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια κτλ.), καθώς και τη γνωριμία με τον υποτιτλισμό για Κ/κωφούς και βαρήκοους.

Συγκεκριμένα, μέσα από την πρακτική του υποτιτλισμού, το πρόγραμμα εστιάζει α) στις αρχές και τη μεθοδολογία του υποτιτλισμού, β) στην ανάπτυξη ειδικών μεταφραστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών και γ) στη χρήση ειδικών προγραμμάτων υποτιτλισμού. Οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευόμενες θα εξοικειωθούν με ειδικά λογισμικά, ξεκινώντας από αυτά που είναι διαθέσιμα διαδικτυακά (π.χ. Amara, CaptionHub), συνεχίζοντας με ελεύθερα λογισμικά (π.χ. Subtitle Edit, Aegisub) και ολοκληρώνοντας με τη γνωριμία με επαγγελματικά λογισμικά (π.χ. ΕZtitles και ΟΟΟΝΑ). Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αυθεντικό υλικό και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες μεταφραστικές τεχνικές (όπως η συμπύκνωση και ο χρονισμός) που απαιτούνται ανά περίπτωση, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν επιτυχώς τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο.

#Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος

1 Εισαγωγή στην οπτικοακουστική μετάφραση και τον υποτιτλισμό (αρχές, μεθοδολογία)

Υποενότητες

1.1 Βασικές αρχές οπτικοακουστικής μετάφρασης και υποτιτλισμού.

1.2 Επαγγελματικές δεξιότητες και αγορά εργασίας.

2 Νέες τεχνολογίες και υποτιτλισμός (λογισμικά, εργαλεία, τύποι αρχείων)

Υποενότητες

2.1. Διαδικτυακά προγράμματα υποτιτλισμού.
2.2 Προγράμματα που δεν απαιτούν εγκατάσταση στον υπολογιστή (φορητά – portable).
2.3 Προγράμματα που απαιτούν εγκατάσταση στον υπολογιστή.
2.4 Επαγγελματικά προγράμματα υποτιτλισμού.
2.5 Είδη ψηφιακών αρχείων υποτίτλων.

3 Μεταφραστικές τεχνικές στον υποτιτλισμό

Υποενότητες

3.1 Χωρισμός υποτίτλων.

3.2 Σύμπτυξη/συμπύκνωση νοημάτων.
3.3 Δημιουργικός υποτιτλισμός.

4 Είδη οπτικοακουστικού υλικού και γλωσσικοί οδηγοί

Υποενότητες

4.1 Είδη οπτικοακουστικού υλικού.
4.2 Γλωσσικοί οδηγοί.

5 Πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση υποτίτλων από τα αγγλικά ή/και τα γαλλικά προς τα ελληνικά

Υποενότητες

5.1 Πρακτική εξάσκηση στη μετάφραση υποτίτλων από τα αγγλικά προς τα ελληνικά.
5.2 Μορφοποίηση υποτίτλων.
5.3 Μεταφραστικές ιδιαιτερότητες: επίπεδα λόγου, διάλεκτοι, χιούμορ, πολιτισμικές αναφορές, λογοπαίγνια και μεταφορές.

6 Πρακτική εξάσκηση στον χρονισμό υποτίτλων

Υποενότητες

6.1 Πρακτική εξάσκηση στον χρονισμό υποτίτλων με αυθεντικά παραδείγματα.

7 Πρακτική εξάσκηση στην επιμέλεια και διόρθωση υποτίτλων

Υποενότητες

7.1. Πρακτική εξάσκηση στην επιμέλεια και διόρθωση υποτίτλων με αυθεντικά παραδείγματα και μέσω ειδικών λογισμικών.

8 Υποτιτλισμός και προσβασιμότητα

Υποενότητες

8.1 Διάκριση Closed Captions και SDH.
8.2 Πρακτική εξάσκηση.